Diensten

Ahneta Advies is gespecialiseerd in:

Bedrijven

 • Verzorging van de complete bedrijfsboekhouding
 •  Controle van de door u ingevoerde boekhouding
 • Opstellen van jaarrekeningen
 • Verzorging van loonadministratie inclusief periodieke aangifte
 • Verzorging van periodieke aangifte BTW
 • Verzorging van aangifte VPB (Vennootschapsbelasting)
 • Advisering bij bedrijfsovernames

Particulieren

 • Advisering bij en de afhandeling van aangiftebiljetten recht van successie
 • Advisering bij en afhandeling van aangiftebiljetten schenkingsrechten
 • Advisering op gebied van Estate Planning (vermogensplanning)
 • Advisering en afhandeling van de aangifte inkomstenbelasting
 • Advisering en afhandeling van bezwaar- en beroepschriften

Al vanaf de start van de onderneming heeft Ahneta zich dienstverlenend voor het MKB geprofileerd. Het pakket aan diensten voor het MKB is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. 

Door de wijziging van wetgeving verzorgt Ahneta ook voor besloten vennootschappen (B.V.) het complete traject vanaf controle boekhouding tot opstelling van de jaarrekening en de aangifte VPB.

Uiteraard kunnen ook de eenmanszaak (ZZP’er) of de vennootschap onder firma (V.O.F.) door Ahneta worden begeleid.

Alvorens Ahneta voor uw bedrijf werkzaamheden kan verrichten wordt er eerst met u een prijsafspraak gemaakt. In de prijsafspraak wordt helder weergegeven welke werkzaamheden Ahneta voor u zal gaan verrichten en wat de uitvoering van deze werkzaamheden u gaat kosten.

Indien Ahneta voor u de complete boekhouding verzorgt wordt duidelijk aangegeven op hoeveel boekingen de prijsopgave is gebaseerd. Hierop is een met u overeengekomen marge van meer of minder boekingen van toepassing. Worden er minder boekingen verricht ontvangt u een restitutie van honorarium en indien er meer boeking verricht moeten worden wordt de meerprijs aan u extra gedeclareerd. De declaratie wordt u per maand of per kwartaal toegezonden.

Ahneta is geen groot bedrijf en hiervoor is bewust gekozen. Hierdoor hebben wij voldoende tijd voor u en kunnen wij u beter van dienst zijn met een persoonlijk advies.

Door deze keuze hebben wij ook lage overheadkosten waardoor wij de tarieven van onze dienstverlening aantrekkelijk kunnen houden.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN ADVIES
Administratieve werkzaamheden

• Verwerken beoordelen administratie;

• Jaarrekening enkelvoudig;

• Jaarrekening geconsolideerd;

• Deponeren stukken bij KvK / opstellen notulen;

• Overige werkzaamheden: advisering en aanvullende diensten;

• Overleg / communicatie; bij vaste prijsafspraak 2 uur inbegrepen.BELASTINGADVIES
Fiscale werkzaamheden

• Aangifte inkomstenbelasting DGA;

• Aangifte inkomstenbelasting ondernemer (een onderneming);

• Aangifte inkomstenbelasting partner (niet zijnde de ondernemer);

• Aangifte vennootschapsbelasting (enkelvoudige BV);

• Aangifte vennootschapsbelasting (fiscale eenheid 2 BV’s);

• Aangifte omzetbelasting;

• Overige aangifte(n) en werkzaamheden (advisering, begeleiding, bezwaarprocedures).

SALARISADMINISTRATIE
Loon administratieve werkzaamheden

• Opzetten en inrichten loonadministratie;

• Verwerken loonadministratie;

• Loon- en of pensioenaangifte;

• Jaarwerk loonadministratie;

• Opvoeren werknemer;

• Aanmelden werkgever;

• Overige werkzaamheden.

AFDELING JURIDISCHE ZAKEN
Complete juridische ondersteuning voor ondernemer, organisatie & business
 
• Ondersteuning bij keuze rechtsvorm en inrichting structuur;

• Herstructurering, reorganisatie & verandering;

• Goed Bestuur en Compliance;

• Corporate & Commercial Legal;

• LegalTech, privacy en data protective;

• Contracten, Algemene Voorwaarden en Aansprakelijkheidsrecht;

• Aan- en verkoop van activiteiten en bedrijven;

• Due diligence en integratie;

• Privé, familie en eigendom;

• Contract- en documentmanagement (De Kluis).

De Afdeling Juridische Zaken is er speciaal voor opkomende, middelgrote en grote bedrijven zonder (interne) juridische bezetting, die regelmatig behoefte hebben aan bedrijfsjuridische expertise. Flexibel, on board of remote.

Afdeling Juridische Zaken heeft een internationaal trackrecord weten op te bouwen bij cliënten in diverse industrietakken.

Samen met cliënten bouwen wij aan stabiele en veelzijdige relaties en werken wij aan de ontwikkeling van solide transacties en een duurzame business propositie.


Business Consultancy & Interim
In samenwerking met ketenpartners
 
• Werkkapitaal issues en cash flow analyse;

• Ondernemings- en businessplannen;

• Analyse waardeketen en verdienmodel;

• Business Development, positionering en bedrijfsstrategie;

• Financiering en participaties;

• Zakelijke correspondentie

Voor familiebedrijven en het grotere MKB segment

Aan het topmanagement worden steeds hogere eisen gesteld. Om hieraan en aan hogere verwachtingen te kunnen voldoen wordt aansluiting gezocht bij specifieke expertise en internationale ervaring.

Die expertise en ervaring hebben wij in huis en stellen wij graag ter beschikking.

Indien gewenst kan dat voor een vast aantal dagdelen per maand.Onze referenties

We zijn in goed gezelschap.