Ondernemersplan


Of het nu gaat om een starter of om een onderneming die al enige tijd bestaat er is altijd wel behoefte om een ondernemingsplan te laten opstellen. Tegenwoordig wordt een ondernemersplan vaak ook wel een businessplan genoemd. Ahneta heeft op dit terrein zijn sporen wel verdiend.
Voor activiteiten in het buitenland, waarvoor zowel subsidies uit de EU als geld geleend van commerciële banken van grote betekenis zijn, hebben wij ondernemingsplannen opgezet. Maar ook voor de financiering van een kinderdagverblijf, nieuwe HORECA gelegenheid en alles wat er tussenin kan zitten, stelt Ahneta een gedegen ondernemersplan op.

Een ondernemingsplan is het samenspel van u als ondernemer en van Ahneta als adviseur. Ook hier geldt dat wij voorafgaand aan het opstellen van de rapportage met u een aantal gesprekken zullen voeren over uw plannen. Hierna zullen wij aan de hand van uw locatiekeuze onderzoek instellen naar de markt, de concurrentie, de benodigde vergunningen, het klantenpotentieel, de diverse onkosten, uw marktaandeel e.d..

Het onderzoek naar uw beoogde vestigingsplaats is er deels op gericht om de meeste actuele informatie te krijgen over het klantenpotentieel ter plaatse en de regio daar omheen. Het is echter ook gericht op eventueel aanwezige verzorgingsfunctie die uw beoogde vestigingsplaats speelt in de regio.

Ook probeert Ahneta in dit onderzoek te achterhalen of er in de (nabije) toekomst belangrijke wijzigingen te verwachten zijn zoals van het bestemmingsplan, eventueel grootschalig wegenonderhoud of wijksanering ter plaatse en dergelijke.

De prijs voor het opstellen van een ondernemingsplan is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er in geïnvesteerd moet worden en de eventuele kosten die voor informatievergaring betaald moet worden. Bij financiering kijken wij meteen of er mogelijkheden zijn voor garantiestellingen door bijvoorbeeld gemeente, provincie of staat. Ook wordt geïnventariseerd welke subsidies eventueel mogelijk zijn.